<

X’qatgħa ħadt!

08.02.2018

Wara li tkun ħadt qatgħa babaw, qabel kienu jgħidulek tmur tagħmel pipì għax demmek isir ilma. Ma spiċċatx hawn. Il-pipì kellek tagħmlu fuq l-ixkupa! Fiex daħlet l-ixkupa għadna ma fhimniex.

Pin It on Pinterest