Ismijiet Maltin

Tixtieq issemmi bil-Malti u għandek bżonn xi ftit ispirazzjoni? Il-listi t’hawn taħt għandhom jgħinuk tagħti l-isbaħ rigal lil uliedek – isem bil-Malti! Aktar minn 600 isem mnejn tagħżel, tas-subien u tal-bniet. Jekk taħseb li hemm xi isem nieqes, ibgħathulna minnufih.

Abel
Abram, Bramu
Adam, Damu
Adeodato, Datu
Adolfu, Dolfu
Adrijanu, Dirjanu, Dirjan
Akille, Killi
Alan
Albert, Albertu, Bertu, Bert
Albinu
Aldo
Alessandru, Sander, Xandru
Alessju
Alfonsu, Fonsu, Fons, Fonzu, Fonz
Alfred, Fredu
Alwiġi, Lwiġi
Amabile, Mabbli
Ambroġju, Braġju
Anard
Anastażju, Anastasju
Andrija, Indrì
Anġlu, Ġolinu, Ġulinu, Ġulin, Ġillu
Annettu, Nettu
Annibale, Nibblu, Nibbli
Anselmu
Anteru, Teru
Anton, Antnin, Ninu, Nonu, Toni, Toninu, Ton, Twanny
Armandu, Mandu
Aron, Aronne
Arrigu, Rigu
Artale
Arturu, Turu, Tur
Atanażju
Attilju, Tillu
Awgustu, Gustu, Gugu
Awrelju
Baldisku, Baldass
Bartilmew, Bertu, Bert
Baskal, Paskwal
Bastjan, Sebastjan
Bażilju, Żilu
Beatu
Benedittu, Beneditt, Beditt
Beninju, Belinn
Benjamin
Bernardu, Bennard
Bertoldu, Bertu
Bizzju, Fabrizju
Bonifaċju, Bonifazju, Fiċju
Braġju, Ambroġju
Ċalì, Karlu, Karmenu
Ċejlu
Ċelest, Ċelestinu
Ċensu, Ċens, Vinċenz
Ċikku, Franġisku
Ċirillu, Ċillu
Ċisju, Tarċisju
Damjan
Damu, Adam
Dandu, Ferdinandu
Danjel, Danjeli
Datu, Adeodatu
David
Dedu, Diddu, Alfredu
Dijonisju, Niesju, Djone, Dwanis
Dimitriju
Dirjanu, Dirjan, Adrijanu
Diżma
Djegu
Dolfu, Adolfu
Donald
Doru, Teodoru
Dovik, Ludovik
Dulindu, Lindu
Duminku, Minku
Dwardu, Dward, Daddu
Dwinu
Edgar
Edmondu
Eġidju
Elija
Eliżew
Emandu
Emanwel, Manwel, Manni, Leli
Emidju, Midju
Enriku
Erażmu
Erik
Ernestu, Nestu
Espeditu, Speditu
Ettru, Ettore
Evaristu, Evarist, Varist
Ewġenju, Ġenju, Ġeġè, Neni
Ewkaristiku, Ewkar, Karistu
Eżaw
Fabrizju, Bizzju
Federiku
Fefu, Fofu, Kristofru, Stiefnu
Feliċ, Feliċe
Ferdinandu, Randu, Dandu
Fiċju, Bonifaċju
Fidiel
Fidiriċu
Filibertu
Filippu, Filep, Lippu, Lipp
Fimu, Trofimu
Flavju
Fonsu, Fons, Fonzu, Fonz, Alfonsu
Fortunatu, Fortunat, Furtu, Natu
Franġisku, Frans, Frenċ, Ċikku, Kikku
Fredu, Fred, Faffu, Fefu
Fulġenzju
Ġaċintu
Ġakbu, Ġakki, Ġakkinu
Ġakobb
Ġakwant
Ġamri, Ġammarì, Ġmajru, Majru
Ġan Patist, Tittu
Ġananton
Ġanġu, Mikelanġ
Ġanni, Ġwanni, Ġwann, Ġovanni, Vanni, Ġovann, Ġoġò
Ġeneroso, Ġenerożo
Ġenisju, Ġinesju
Ġeraldu, Ġelardu, Ġerardu
Ġeremija
Ġino, Anġlu
Ġirolmu, Ġlormu, Ġrolmu, Ġomu
Ġiswaldu
Ġobb
Ġoel
Ġolinu, Ġulinu, Ġulin
Ġomu
Ġona
Ġonatan
Ġorġ
Ġożwè
Ġuda
Ġulju
Ġuljan, Ġiljan
Ġustin, Ġustinu
Ġużeppi, Ġużeppinu, Ġużepp, Ġużè, Ġuż, Ġużi, Ġoġò, Żużu, Peppinu, Peppi, Żeppi, Żepp
Ġwakkin
Gabrijel, Grabiel
Gaspar
Gawdenz
Gejtanu, Tanu, Gejtu
Goffredu
Grabiel, Gabrijel
Gregorju, Girgor, Gori
Grezzju
Guliermu, Memu
Gustavu, Gustav
Gustu, Gugu, Awgustu
Gwalterju, Teru
Gwido
Ilarju
Indrì, Andrija
Injazju, Nazju
Ippollitu, Poltu
Ivan
Iżakk
Kaddu, Rikardu
Kalanġ, Mikelanġ
Kalċidon, Kalċi, Kalċ
Kaleb
Kamillu
Karistu, Ewkaristiku
Karlu, Ċalì
Karmelu, Karmenu, Menu, Karm, Karmnu, Nenu
Kaspru
Katerinu, Katrinu
Kelinu, Kieli, Mikiel
Kikku, Franġisku
Kiku, Neriku
Killi, Akille
Kirċu
Klawdju
Klement, Kelment
Kolinu, Kolin, Kola, Koli, Nikola
Kosmu
Kostantinu, Kostanzu, Kustanz, Konzu, Zanzu
Krispinu, Krispin
Kristinu
Kristofru, Fofu
Kurunatu, Kurunat, Kurun
Lazzru
Lawrenz, Luzju
Leli, Lel, Emanwel
Leonardu, Nardu, Nard
Leopoldu, Puldu, Poltu
Levi
Liberat
Lino
Lippu
Ljun
Lonzu, Annunzjat
Lorenzu, Lawrenz, Wenzu
Loretu, Lulu
Luċjan
Ludovik, Dovik, Viku
Luqa
Luzju, Lawrenz
Lwiġi, Alwiġi, Wiġi, Wiġ
Mabbli, Amabile
Mandu, Armandu
Manwel, Manni, Leli, Lel
Marċell
Marjanu
Marju
Marku, Mark
Martin
Massimiljanu
Masu, Majsi, Tumas
Mattew
Mattija
Mawrizju
Mawru
Melkjorre
Memu, Guliermu
Menu, Karmenu
Midju, Emidju
Mikelanġ, Kalanġ, Ġanġu
Mikiel, Miku, Kelinu, Kieli
Minku, Duminku
Mitri, Dimitri
Momu, Ġeronimu
Mondu, Siġismondu
Mosè
Nardu, Nard, Leonardu
Natan
Natanjel
Natu, Fortunatu
Nazju, Injazju
Nazzarenu, Żarenu, Żaren
Neni, Ewġenju
Nenu, Karmenu
Neriku, Nerik, Kiku
Nestu, Ernestu
Nettu, Annettu
Nibblu, Nibbli, Annibale
Niesju, Dijonisju
Nikola, Nikol, Kola, Kieli
Ninu, Nonu, Anton
Noè
Norbertu
Norman
Oliver
Onorat
Orazju, Razju
Oreste, Orest
Oskar
Ożman
Ożwaldu
Paċifiku, Paċikku, Paċikk
Pankrazju
Patist, Tittu
Patrizju
Pawlu, Pawl, Pawlinu
Pietru, Piet
Piju
Pinu, Ġużeppinu
Poltu, Puldu, Ippollitu, Leopoldu
Publiju, Pupull, Pullu, Pull
Purfirju
Rafel
Randu, Ferdinandu
Razju, Orazju
Redent
Reġinald, Reġi, Reġ
Remiġ
Renald
Renato, Renat
Renzo, Lorenzo
Ridolfu
Rikardu, Kaddu
Robert, Robertu, Bertu, Bert
Rokku
Romeo
Ruġġieru
Rużarju, Rużar, Żaru, Żażu, Żiżu
Salvu, Salv, Salvinu
Samwel
Sander, Alessandru
Saverju, Saver
Sebastjan, Bastjan
Serafin
Sibilio
Sidor, Sidu, Isidoru
Siġismondu, Mondu
Silvestru, Vestru
Silvjo
Speditu, Espeditu
Spiridjun, Spiru, Spir
Stiefnu, Stenu, Fefu
Taddew
Tankred, Tankredi
Tanu, Gejtanu
Tarċisju, Tarċis, Ċisju
Temi, Temistokle
Teodoru, Doru, Durinu
Teru, Gwaltjeru, Anteru
Tillu, Attilju
Timotju
Timu
Tinu, Wistin
Tittu, Patist
Toni, Toninu, Ton, Anton
Totò, Anton
Trofimu, Trofmu, Fimu
Tumas, Masu, Majsi
Tusè
Turu, Tur, Tutu, Arturu
Ugo
Valentinu, Valent
Vanni
Varist, Evaristu
Viku, Ludoviku
Vinċenz, Ċensu, Ċens
Virġilju
Viru
Vitor, Vitu
Vestru, Silvestru
Wenzu, Wenz, Lorenzu
Wiġi, Wiġ, Lwiġi, Alwiġi
Wistin, Wistinu, Tinu
Xandru, Alessandru
Xmun
Żakkarija
Żarenu, Żaren, Nazzarenu
Żaru, Żażu, Żiżu, Rużar
Żeppi, Żepp, Żeppu, Ġużeppi
Żilu, Bażilju
Żuru
Zanzu, Kostantinu

Adelajde, Dajdi
Adele, Adelina, Delina
Adeodata, Data
Adrijana, Dirjana, Dajna
Agata, Agta
Ajda
Alda
Aliċe
Alfonsa, Fonsa, Fonza
Amalja, Amelja, Melja
Anastażja, Anastasja
Anġela, Anġla, Anġelina, Anġolina, Ġolina, Ġulina, Ġola
Anġelika, Ġelika, Ġielka
Anjeże, Neża
Anna, Annetta
Annunzjata, Lonza, Zonza
Antida
Antonja, Antonjetta, Tonina, Tona, Nina
Artemja
Assunta, Sunta
Avelina, Velina
Baldeska, Balda, Ubaldeska
Barbara, Barbra
Beatriċe, Biċe
Bella, Iżabella
Benedetta, Ditta
Beninja, Belinja
Benvenuta, Venuta, Venut
Bernarda, Bennarda, Benna, Bernardina, Bernardetta
Berta
Betta, Betti, Bettina, Eliżabetta
Briġida
Bronka, Vronka, Veronika
Ċeċilja, Ċiċilja
Ċelestina
Ċella, Ċilla, Marċella
Ċensa, Ċensina, Vinċenza
Ċetta, Ċettina, Konċetta
Ċikka, Franġiska
Dajdi, Adelajde
Danjela
Data, Adeodata
Debora
Delina, Adelina
Dinda, Ermelinda
Dolores, Dolor, Dola, Doda, Doris
Domitilla
Dora, Dor, Dorina, Teodora
Dorotea
Dovina, Ludovina
Duminka, Minka, Kozzi
Eglantina
Elena, Lieni, Liena
Eleonora, Nora
Eliżabetta, Betta, Betti, Bettina, Liża
Elvira, Vira
Emilja
Emanwela, Manwela, Lela
Emma
Enrika, Enriketta
Erika
Ermelinda, Linda, Dinda
Erminja
Ersilja, Sisa
Ester
Eva
Evanġelista, Vanġiela, Ġiela
Evellina
Ewfemja, Fiemja
Ewġenja, Ġienja
Ewkaristika, Karista
Faffa, Ġenoveffa
Feliċa, Feliċja, Liċja
Feliċita, Feliċta, Fiċja
Fiemja, Ewfemja
Filippa, Pina
Filomena, Filumena, Filumen, Fiela
Fonsa, Fonza, Alfonsa
Fortunata, Furta, Nata
Franġiska, Ċikka, Kikka
Ġanna, Ġwanna, Ġovanna, Ġannina, Vanna
Ġelarda
Ġelika, Ġielka, Anġelika
Ġemma
Ġenoveffa, Veffa, Faffa
Ġeraldin
Ġertrude
Ġessika
Ġiela, Evanġelista
Ġienja, Ewġenja
Ġiġa, Lwiġa, Alwiġa
Ġinesja
Ġiswalda, Ġeswalda, Ġiswarda
Ġlorma, Ġoma
Ġolina, Ġulina, Ġola, Anġela
Ġoma, Ġlorma
Ġorġa, Ġorġett, Ġorġina
Ġuditta
Ġulja, Ġula, Ġola, Ġol, Ġulina, Ġuljana, Ġuljetta
Ġużeppa, Ġużeppina, Pina, Ġuża, Peppina, Peppa
Gabrijella
Gawdenza
Gejtana, Gejta, Tanja
Gerita, Gerit, Margerita
Glorja
Grazzja, Grezzja, Grezz
Ħilda
Imelda, Melda
Ineż, Ines
Inġierka, Anġelika
Irene
Iris
Ivonn
Iżabella, Bella
Kalanġla, Mikelanġla
Kalċedonja
Kamilla, Milla
Karla
Karista, Ewkaristika
Karmela, Karmelina, Karmena, Karmen, Karmni, Karm, Mena
Karolina, Konna
Katarina, Katrina, Katrin
Kelina, Mikelina
Klara
Klawdja
Klementa, Kelmenta, Klementina, Klemenzja
Konċetta, Ċetta, Ċettina
Konsilja, Konsa
Konsolata
Kostanza
Kozzi, Duminka
Kristina
Kroċifissa, Kurċifissa
Kurunata
Lawra
Leonarda, Narda
Liberata
Liċja, Feliċa
Lidja
Lieni, Liena, Elena
Liljana
Lina
Linda, Ermelinda
Liża, Eliżabetta
Lonza, Annunzjata
Lorenza, Lora, Wenza
Loreta, Lureta, Luret
Lourdes
Luċija
Ludovika, Vika
Lukrezja, Lukrez
Ludgarda, Lukarda
Lwiġa, Alwiġa, Ġiġa
Lwiża, Wiża
Madalena, Maddalena, Madalen, Magda, Madliena
Madorga
Manwela, Emanwela
Marċella, Ċella, Ċilla
Margerita, Gerita, Gerit
Marija, Marì, Mirjam
Marinton, Marija Antonja
Mariża
Marjanna, Manann, Mananni
Marjetta, Marija Antonjetta
Marta
Marthese, Marteż
Martina
Matilda, Tilda
Melita
Melda, Imelda
Melja, Amelja
Mena, Karmena, Karmela
Milla, Kamilla
Minka, Duminka
Mikelanġla, Kalanġla
Mikelina, Mikela, Kelina
Modesta
Narda, Leonarda
Nazzarena, Żarena
Nena, Karmena, Karmela
Neża, Anjeże
Nina, Antonja
Nora, Eleonora
Olimpja, Pimpa
Orsla, Ursla, Orsola, Orsolika, Orslika, Sika
Paċikka, Paċika
Patrizja
Pawla, Pawlina, Popa
Peppa, Ġużeppa
Perpetwa
Petra
Petronilla, Petronella
Pija
Pimpa, Olimpja
Pina, Ġużeppina
Prixilla
Rafela
Rakela, Rakel
Randa, Veneranda
Rebekka
Reġina, Ġina
Rikarda
Rita, Margerita
Romilda
Roża, Rożina, Żoża
Rożalija
Rożanna
Rut
Rużarja, Żara
Sabina
Salvina, Vina
Salomè
Sara
Saverja, Saverina
Sefora
Serafina
Sika, Orsla
Silvana
Silvja
Sisa, Ersilja
Skartizza
Sofija
Speranza
Spiridjona, Spira
Stefanja
Stella
Sunta, Assunta
Sużanna
Taddea, Tedja
Tanja, Gejtana
Tarċisja, Ċisja
Tekla
Teodora, Dora, Dorina
Tereża, Tereż, Tereżina, Tereżin, Żeża, Żiża
Tilda, Matilda
Ubaldeska, Baldeska, Balda
Ursla, Orsla
Valentina
Vanġiela, Evanġelista
Vanna, Ġovanna
Veffa, Ġenoveffa
Velina, Avelina
Veneranda, Venera, Vendra, Randa
Venuta, Venut
Vera
Veronika, Veronka, Vronka, Bronka
Vinċenza, Vinċenzina, Ċensa, Ċensina
Vika, Ludovika
Vina, Salvina
Vira, Elvira
Virġinja
Vittorja, Vitorina, Vitor, Vitorin
Vjoletta
Wenza, Lorenza, Lora
Wiża, Lwiża
Xandra, Sandra
Żara, Rużarja
Żeża, Tereża
Żoża, Roża
Zolla, Zolli, Grezzjola
Zonza, Annunzjata

Abel
Abram, Bramu
Adam, Damu
Adeodato, Datu
Adolfu, Dolfu
Adrijanu, Dirjanu, Dirjan
Akille, Killi
Alan
Albert, Albertu, Bertu, Bert
Albinu
Aldo
Alessandru, Sander, Xandru
Alessju
Alfonsu, Fonsu, Fons, Fonzu, Fonz
Alfred, Fredu
Alwiġi, Lwiġi
Amabile, Mabbli
Ambroġju, Braġju
Anard
Anastażju, Anastasju
Andrija, Indrì
Anġlu, Ġolinu, Ġulinu, Ġulin, Ġillu
Annettu, Nettu
Annibale, Nibblu, Nibbli
Anselmu
Anteru, Teru
Anton, Antnin, Ninu, Nonu, Toni, Toninu, Ton, Twanny
Armandu, Mandu
Aron, Aronne
Arrigu, Rigu
Artale
Arturu, Turu, Tur
Atanażju
Attilju, Tillu
Awgustu, Gustu, Gugu
Awrelju
Baldisku, Baldass
Bartilmew, Bertu, Bert
Baskal, Paskwal
Bastjan, Sebastjan
Bażilju, Żilu
Beatu
Benedittu, Beneditt, Beditt
Beninju, Belinn
Benjamin
Bernardu, Bennard
Bertoldu, Bertu
Bizzju, Fabrizju
Bonifaċju, Bonifazju, Fiċju
Braġju, Ambroġju
Ċalì, Karlu, Karmenu
Ċejlu
Ċelest, Ċelestinu
Ċensu, Ċens, Vinċenz
Ċikku, Franġisku
Ċirillu, Ċillu
Ċisju, Tarċisju
Damjan
Damu, Adam
Dandu, Ferdinandu
Danjel, Danjeli
Datu, Adeodatu
David
Dedu, Diddu, Alfredu
Dijonisju, Niesju, Djone, Dwanis
Dimitriju
Dirjanu, Dirjan, Adrijanu
Diżma
Djegu
Dolfu, Adolfu
Donald
Doru, Teodoru
Dovik, Ludovik
Dulindu, Lindu
Duminku, Minku
Dwardu, Dward, Daddu
Dwinu
Edgar
Edmondu
Eġidju
Elija
Eliżew
Emandu
Emanwel, Manwel, Manni, Leli
Emidju, Midju
Enriku
Erażmu
Erik
Ernestu, Nestu
Espeditu, Speditu
Ettru, Ettore
Evaristu, Evarist, Varist
Ewġenju, Ġenju, Ġeġè, Neni
Ewkaristiku, Ewkar, Karistu
Eżaw
Fabrizju, Bizzju
Federiku
Fefu, Fofu, Kristofru, Stiefnu
Feliċ, Feliċe
Ferdinandu, Randu, Dandu
Fiċju, Bonifaċju
Fidiel
Fidiriċu
Filibertu
Filippu, Filep, Lippu, Lipp
Fimu, Trofimu
Flavju
Fonsu, Fons, Fonzu, Fonz, Alfonsu
Fortunatu, Fortunat, Furtu, Natu
Franġisku, Frans, Frenċ, Ċikku, Kikku
Fredu, Fred, Faffu, Fefu
Fulġenzju
Ġaċintu
Ġakbu, Ġakki, Ġakkinu
Ġakobb
Ġakwant
Ġamri, Ġammarì, Ġmajru, Majru
Ġan Patist, Tittu
Ġananton
Ġanġu, Mikelanġ
Ġanni, Ġwanni, Ġwann, Ġovanni, Vanni, Ġovann, Ġoġò
Ġeneroso, Ġenerożo
Ġenisju, Ġinesju
Ġeraldu, Ġelardu, Ġerardu
Ġeremija
Ġino, Anġlu
Ġirolmu, Ġlormu, Ġrolmu, Ġomu
Ġiswaldu
Ġobb
Ġoel
Ġolinu, Ġulinu, Ġulin
Ġomu
Ġona
Ġonatan
Ġorġ
Ġożwè
Ġuda
Ġulju
Ġuljan, Ġiljan
Ġustin, Ġustinu
Ġużeppi, Ġużeppinu, Ġużepp, Ġużè, Ġuż, Ġużi, Ġoġò, Żużu, Peppinu, Peppi, Żeppi, Żepp
Ġwakkin
Gabrijel, Grabiel
Gaspar
Gawdenz
Gejtanu, Tanu, Gejtu
Goffredu
Grabiel, Gabrijel
Gregorju, Girgor, Gori
Grezzju
Guliermu, Memu
Gustavu, Gustav
Gustu, Gugu, Awgustu
Gwalterju, Teru
Gwido
Ilarju
Indrì, Andrija
Injazju, Nazju
Ippollitu, Poltu
Ivan
Iżakk
Kaddu, Rikardu
Kalanġ, Mikelanġ
Kalċidon, Kalċi, Kalċ
Kaleb
Kamillu
Karistu, Ewkaristiku
Karlu, Ċalì
Karmelu, Karmenu, Menu, Karm, Karmnu, Nenu
Kaspru
Katerinu, Katrinu
Kelinu, Kieli, Mikiel
Kikku, Franġisku
Kiku, Neriku
Killi, Akille
Kirċu
Klawdju
Klement, Kelment
Kolinu, Kolin, Kola, Koli, Nikola
Kosmu
Kostantinu, Kostanzu, Kustanz, Konzu, Zanzu
Krispinu, Krispin
Kristinu
Kristofru, Fofu
Kurunatu, Kurunat, Kurun
Lazzru
Lawrenz, Luzju
Leli, Lel, Emanwel
Leonardu, Nardu, Nard
Leopoldu, Puldu, Poltu
Levi
Liberat
Lino
Lippu
Ljun
Lonzu, Annunzjat
Lorenzu, Lawrenz, Wenzu
Loretu, Lulu
Luċjan
Ludovik, Dovik, Viku
Luqa
Luzju, Lawrenz
Lwiġi, Alwiġi, Wiġi, Wiġ
Mabbli, Amabile
Mandu, Armandu
Manwel, Manni, Leli, Lel
Marċell
Marjanu
Marju
Marku, Mark
Martin
Massimiljanu
Masu, Majsi, Tumas
Mattew
Mattija
Mawrizju
Mawru
Melkjorre
Memu, Guliermu
Menu, Karmenu
Midju, Emidju
Mikelanġ, Kalanġ, Ġanġu
Mikiel, Miku, Kelinu, Kieli
Minku, Duminku
Mitri, Dimitri
Momu, Ġeronimu
Mondu, Siġismondu
Mosè
Nardu, Nard, Leonardu
Natan
Natanjel
Natu, Fortunatu
Nazju, Injazju
Nazzarenu, Żarenu, Żaren
Neni, Ewġenju
Nenu, Karmenu
Neriku, Nerik, Kiku
Nestu, Ernestu
Nettu, Annettu
Nibblu, Nibbli, Annibale
Niesju, Dijonisju
Nikola, Nikol, Kola, Kieli
Ninu, Nonu, Anton
Noè
Norbertu
Norman
Oliver
Onorat
Orazju, Razju
Oreste, Orest
Oskar
Ożman
Ożwaldu
Paċifiku, Paċikku, Paċikk
Pankrazju
Patist, Tittu
Patrizju
Pawlu, Pawl, Pawlinu
Pietru, Piet
Piju
Pinu, Ġużeppinu
Poltu, Puldu, Ippollitu, Leopoldu
Publiju, Pupull, Pullu, Pull
Purfirju
Rafel
Randu, Ferdinandu
Razju, Orazju
Redent
Reġinald, Reġi, Reġ
Remiġ
Renald
Renato, Renat
Renzo, Lorenzo
Ridolfu
Rikardu, Kaddu
Robert, Robertu, Bertu, Bert
Rokku
Romeo
Ruġġieru
Rużarju, Rużar, Żaru, Żażu, Żiżu
Salvu, Salv, Salvinu
Samwel
Sander, Alessandru
Saverju, Saver
Sebastjan, Bastjan
Serafin
Sibilio
Sidor, Sidu, Isidoru
Siġismondu, Mondu
Silvestru, Vestru
Silvjo
Speditu, Espeditu
Spiridjun, Spiru, Spir
Stiefnu, Stenu, Fefu
Taddew
Tankred, Tankredi
Tanu, Gejtanu
Tarċisju, Tarċis, Ċisju
Temi, Temistokle
Teodoru, Doru, Durinu
Teru, Gwaltjeru, Anteru
Tillu, Attilju
Timotju
Timu
Tinu, Wistin
Tittu, Patist
Toni, Toninu, Ton, Anton
Totò, Anton
Trofimu, Trofmu, Fimu
Tumas, Masu, Majsi
Tusè
Turu, Tur, Tutu, Arturu
Ugo
Valentinu, Valent
Vanni
Varist, Evaristu
Viku, Ludoviku
Vinċenz, Ċensu, Ċens
Virġilju
Viru
Vitor, Vitu
Vestru, Silvestru
Wenzu, Wenz, Lorenzu
Wiġi, Wiġ, Lwiġi, Alwiġi
Wistin, Wistinu, Tinu
Xandru, Alessandru
Xmun
Żakkarija
Żarenu, Żaren, Nazzarenu
Żaru, Żażu, Żiżu, Rużar
Żeppi, Żepp, Żeppu, Ġużeppi
Żilu, Bażilju
Żuru
Zanzu, Kostantinu

Adelajde, Dajdi
Adele, Adelina, Delina
Adeodata, Data
Adrijana, Dirjana, Dajna
Agata, Agta
Ajda
Alda
Aliċe
Alfonsa, Fonsa, Fonza
Amalja, Amelja, Melja
Anastażja, Anastasja
Anġela, Anġla, Anġelina, Anġolina, Ġolina, Ġulina, Ġola
Anġelika, Ġelika, Ġielka
Anjeże, Neża
Anna, Annetta
Annunzjata, Lonza, Zonza
Antida
Antonja, Antonjetta, Tonina, Tona, Nina
Artemja
Assunta, Sunta
Avelina, Velina
Baldeska, Balda, Ubaldeska
Barbara, Barbra
Beatriċe, Biċe
Bella, Iżabella
Benedetta, Ditta
Beninja, Belinja
Benvenuta, Venuta, Venut
Bernarda, Bennarda, Benna, Bernardina, Bernardetta
Berta
Betta, Betti, Bettina, Eliżabetta
Briġida
Bronka, Vronka, Veronika
Ċeċilja, Ċiċilja
Ċelestina
Ċella, Ċilla, Marċella
Ċensa, Ċensina, Vinċenza
Ċetta, Ċettina, Konċetta
Ċikka, Franġiska
Dajdi, Adelajde
Danjela
Data, Adeodata
Debora
Delina, Adelina
Dinda, Ermelinda
Dolores, Dolor, Dola, Doda, Doris
Domitilla
Dora, Dor, Dorina, Teodora
Dorotea
Dovina, Ludovina
Duminka, Minka, Kozzi
Eglantina
Elena, Lieni, Liena
Eleonora, Nora
Eliżabetta, Betta, Betti, Bettina, Liża
Elvira, Vira
Emilja
Emanwela, Manwela, Lela
Emma
Enrika, Enriketta
Erika
Ermelinda, Linda, Dinda
Erminja
Ersilja, Sisa
Ester
Eva
Evanġelista, Vanġiela, Ġiela
Evellina
Ewfemja, Fiemja
Ewġenja, Ġienja
Ewkaristika, Karista
Faffa, Ġenoveffa
Feliċa, Feliċja, Liċja
Feliċita, Feliċta, Fiċja
Fiemja, Ewfemja
Filippa, Pina
Filomena, Filumena, Filumen, Fiela
Fonsa, Fonza, Alfonsa
Fortunata, Furta, Nata
Franġiska, Ċikka, Kikka
Ġanna, Ġwanna, Ġovanna, Ġannina, Vanna
Ġelarda
Ġelika, Ġielka, Anġelika
Ġemma
Ġenoveffa, Veffa, Faffa
Ġeraldin
Ġertrude
Ġessika
Ġiela, Evanġelista
Ġienja, Ewġenja
Ġiġa, Lwiġa, Alwiġa
Ġinesja
Ġiswalda, Ġeswalda, Ġiswarda
Ġolina, Ġulina, Ġola, Anġela
Ġorġa, Ġorġett, Ġorġina
Ġuditta
Ġulja, Ġula, Ġola, Ġol, Ġulina, Ġuljana, Ġuljetta
Ġużeppa, Ġużeppina, Pina, Ġuża, Peppina, Peppa
Gabrijella
Gawdenza
Gejtana, Gejta, Tanja
Gerita, Gerit, Margerita
Glorja
Grazzja, Grezzja, Grezz
Ħilda
Imelda, Melda
Ineż, Ines
Inġierka, Anġelika
Irene
Iris
Ivonn
Iżabella, Bella
Kalanġla, Mikelanġla
Kalċedonja
Kamilla, Milla
Karla
Karista, Ewkaristika
Karmela, Karmelina, Karmena, Karmen, Karmni, Karm, Mena
Karolina, Konna
Katarina, Katrina, Katrin
Kelina, Mikelina
Klara
Klawdja
Klementa, Kelmenta, Klementina, Klemenzja
Konċetta, Ċetta, Ċettina
Konsilja, Konsa
Konsolata
Kostanza
Kozzi, Duminka
Kristina
Kroċifissa, Kurċifissa
Kurunata
Lawra
Leonarda, Narda
Liberata
Liċja, Feliċa
Lidja
Lieni, Liena, Elena
Liljana
Lina
Linda, Ermelinda
Liża, Eliżabetta
Lonza, Annunzjata
Lorenza, Lora, Wenza
Loreta, Lureta, Luret
Lourdes
Luċija
Ludovika, Vika
Lukrezja, Lukrez
Ludgarda, Lukarda
Lwiġa, Alwiġa, Ġiġa
Lwiża, Wiża
Madalena, Maddalena, Madalen, Magda, Madliena
Madorga
Manwela, Emanwela
Marċella, Ċella, Ċilla
Margerita, Gerita, Gerit
Marija, Marì, Mirjam
Marinton, Marija Antonja
Mariża
Marjanna, Manann, Mananni
Marjetta, Marija Antonjetta
Marta
Marthese, Marteż
Martina
Matilda, Tilda
Melita
Melda, Imelda
Melja, Amelja
Mena, Karmena, Karmela
Milla, Kamilla
Minka, Duminka
Mikelanġla, Kalanġla
Mikelina, Mikela, Kelina
Modesta
Narda, Leonarda
Nazzarena, Żarena
Nena, Karmena, Karmela
Neża, Anjeże
Nina, Antonja
Nora, Eleonora
Olimpja, Pimpa
Orsla, Ursla, Orsola, Orsolika, Orslika, Sika
Paċikka, Paċika
Patrizja
Pawla, Pawlina, Popa
Peppa, Ġużeppa
Perpetwa
Petra
Petronilla, Petronella
Pija
Pimpa, Olimpja
Pina, Ġużeppina
Prixilla
Rafela
Rakela, Rakel
Randa, Veneranda
Rebekka
Reġina, Ġina
Rikarda
Rita, Margerita
Romilda
Roża, Rożina, Żoża
Rożalija
Rożanna
Rut
Rużarja, Żara
Sabina
Salvina, Vina
Salomè
Sara
Saverja, Saverina
Sefora
Serafina
Sika, Orsla
Silvana
Silvja
Sisa, Ersilja
Skartizza
Sofija
Speranza
Spiridjona, Spira
Stefanja
Stella
Sunta, Assunta
Sużanna
Taddea, Tedja
Tanja, Gejtana
Tarċisja, Ċisja
Tekla
Teodora, Dora, Dorina
Tereża, Tereż, Tereżina, Tereżin, Żeża, Żiża
Tilda, Matilda
Ubaldeska, Baldeska, Balda
Ursla, Orsla
Valentina
Vanġiela, Evanġelista
Vanna, Ġovanna
Veffa, Ġenoveffa
Velina, Avelina
Veneranda, Venera, Vendra, Randa
Venuta, Venut
Vera
Veronika, Veronka, Vronka, Bronka
Vinċenza, Vinċenzina, Ċensa, Ċensina
Vika, Ludovika
Vina, Salvina
Vira, Elvira
Virġinja
Vittorja, Vitorina, Vitor, Vitorin
Vjoletta
Wenza, Lorenza, Lora
Wiża, Lwiża
Xandra, Sandra
Żara, Rużarja
Żeża, Tereża
Żoża, Roża
Zolla, Zolli, Grezzjola
Zonza, Annunzjata

Pin It on Pinterest