L-ismijiet tal-lokalitajiet f’Malta u Għawdex

Lokalità

Birkirkara
Birżebbuġa
Bormla
Għajnsielem
ĦAttard ²
Ħad-Dingli
Ħal Balzan
Ħal Għargħur
Ħal Għaxaq
Ħal Kirkop
Ħal Lija
Ħal Luqa
Ħal Qormi
Ħal Safi ²
Ħal Tarxien
Ħaż-Żabbar
Ħaż-Żebbuġ
Il-Belt Valletta
Il-Birgu ²
Il-Fgura
Il-Fontana ¹
Il-Furjana
Il-Gudja
Il-Gżira
Il-Ħamrun
Il-Kalkara
Il-Marsa
Il-Mellieħa
Il-Mosta
Il-Munxar
Il-Qala
Il-Qrendi
In-Nadur
In-Naxxar
Ir-Rabat
Ir-Rabat, Għawdex
Is-Siġġiewi
Is-Swieqi
Ix-Xagħra
Ix-Xewkija
Ix-Xgħajra
Iż-Żebbuġ
Iż-Żejtun
Iż-Żurrieq
L-Għarb
L-Għasri
L-Iklin
L-Imdina
L-Imġarr
L-Imqabba
L-Imsida
L-Imtarfa
L-Isla
Marsaskala ¹
Marsaxlokk
Paola ¹
Pembroke
San Ġiljan
San Ġwann
San Lawrenz
San Pawl il-Baħar
Santa Luċija
Santa Venera
Ta Kerċem
Ta’ Sannat
Ta’ Xbiex
Tal-Pietà
Tas-Sliema

maskil

Karkariż
Birżebbuġi
Bormliż
Għajnselmiż
Seraċin
Dingli
Balzani
Għargħuri
Għaxqi
Koppi
Lijan
Ħalluqi
Qormi
Safi
Tarxiniż
Żabbari
Żebbuġi
Belti
Vittorjosan
Fguri
Fontaniż
Furjaniż
Gudjan
Gżirjan
Ħamruniż
Kalkariż
Marsi
Mellieħi
Mosti
Munxari
Qali
Qrendi
Naduri
Naxxari
Rabti
Rabti
Siġġiewi
mis-Swieqi
Xagħri
Xewki
Xgħajri
Żebbuġi
Żejtuni
Żurrieqi
Għarbi
Għasri
mill-Iklin
Mdini
Mġarri
Mqabbi
Misidjan
Mtarfi
Senglean
Skali
Xlukkajr
Pawlist
Pembrokejan
Ġiljaniż
Ġwanniż
Lawrenzjan
Pawlin
minn Santa Luċija
Vendriż
Kerċmi
Sannati
minn Ta’ Xbiex
minn Tal-Pietà
Slimiż

femminil

Karkariża
Birżebbuġija
Bormliża
Għajnselmiża
Seraċina
Dinglija
Balzanija
Għargħurija
Għaxqija
Koppija
Lijana
Ħalluqija
Qormija
Safija
Tarxiniża
Żabbarija
Żebbuġija
Beltija
Vittorjosana
Fgurija
Fontaniża
Furjaniża
Gudjana
Gżirjana
Ħamruniża
Kalkariża
Marsija
Melliħija
Mostija
Munxarija
Qalija
Qrendija
Nadurija
Naxxarija
Rabtija
Rabtija
Siġġiwija
mis-Swieqi
Xagħrija
Xewkija
Xgħajrija
Żebbuġija
Żejtunija
Żurriqija
Għarbija
Għasrija
mill-Iklin
Mdinija
Mġarrija
Mqabbija
Misidjana
Mtarfija
Sengleana
Skalija
Xlukkajra
Pawlista
Pembrokejana
Ġiljaniża
Ġwanniża
Lawrenzjana
Pawlina
minn Santa Luċija
Vendriża
Kerċmija
Sannatija
minn Ta’ Xbiex
minn Tal-Pietà
Slimiża

plural

Karkariżi
Birżebbuġin
Bormliżi
Għajnselmiżi
Seraċini
Dinglin
Balzanin
Għargħurin
Għaxqin
Koppin
Lijani
Ħalluqin
Qriema
Safin
Tarxiniżi
Żabbarin
Żebbuġin
Beltin
Vittorjosani
Fgurin
Fontaniżi
Furjaniżi
Gudjani
Gżirjani
Ħamruniżi
Kalkariżi
Marsin
Melliħin
Mostin
Munxarin
Qalin
Qrendin
Nadurin
Naxxarin
Rabtin
Rabtin
Siġġiwin
mis-Swieqi
Xagħrin
Xewkin
Xgħajrin
Żebbuġin
Żwieten
Żrieraq
Għarbin
Għasrin
mill-Iklin
Mdinin
Mġarrin
Mqabbin
Misidjani
Mtarfin
Sengleani
Skalin
Xlukkajri
Pawlisti
Pembrokejani
Ġiljaniżi
Ġwanniżi
Lawrenzjani
Pawlini
minn Santa Luċija
Vendriżi
Kerċmin
Sannatin
minn Ta’ Xbiex
minn Tal-Pietà
Slimiżi

Bl-Ingliż

Birkirkara
Birżebbuġa
Cospicua
Għajnsielem
ĦAttard
Ħad-Dingli
Ħal Balzan
Ħal Għargħur
Ħal Għaxaq
Ħal Kirkop
Ħal Lija
Ħal Luqa
Ħal Qormi
Ħal Safi
Ħal Tarxien
Ħaż-Żabbar
Ħaż-Żebbuġ
Valletta
Vittoriosa
Fgura
Fontana
Floriana
Gudja
Gżira
Ħamrun
Kalkara
Marsa
Mellieħa
Mosta
Munxar
Qala
Qrendi
Nadur
Naxxar
Rabat, Malta
Victoria
Siġġiewi
Swieqi
Xagħra
Xewkija
Xgħajra
Żebbuġ, Gozo
Żejtun
Żurrieq
Għarb
Għasri
Iklin
Mdina
Mġarr
Mqabba
Msida
Mtarfa
Senglea
Marsaskala
Marsaxlokk
Paola
Pembroke
St Julian’s
San Ġwann
San Lawrenz
St Paul’s Bay
Santa Luċija
Santa Venera
Ta Kerċem
Ta’ Sannat
Ta’ Xbiex
Tal-Pietà
Tas-Sliema

Lokalità

Birkirkara
Birżebbuġa
Bormla
Għajnsielem
ĦAttard ²
Ħad-Dingli
Ħal Balzan
Ħal Għargħur
Ħal Għaxaq
Ħal Kirkop
Ħal Lija
Ħal Luqa
Ħal Qormi
Ħal Safi ²
Ħal Tarxien
Ħaż-Żabbar
Ħaż-Żebbuġ
Il-Belt Valletta
Il-Birgu ²
Il-Fgura
Il-Fontana ¹
Il-Furjana
Il-Gudja
Il-Gżira
Il-Ħamrun
Il-Kalkara
Il-Marsa
Il-Mellieħa
Il-Mosta
Il-Munxar
Il-Qala
Il-Qrendi
In-Nadur
In-Naxxar
Ir-Rabat
Ir-Rabat, Għawdex
Is-Siġġiewi
Is-Swieqi
Ix-Xagħra
Ix-Xewkija
Ix-Xgħajra
Iż-Żebbuġ
Iż-Żejtun
Iż-Żurrieq
L-Għarb
L-Għasri
L-Iklin
L-Imdina
L-Imġarr
L-Imqabba
L-Imsida
L-Imtarfa
L-Isla
Marsaskala ¹
Marsaxlokk
Paola ¹
Pembroke
San Ġiljan
San Ġwann
San Lawrenz
San Pawl il-Baħar
Santa Luċija
Santa Venera
Ta Kerċem
Ta’ Sannat
Ta’ Xbiex
Tal-Pietà
Tas-Sliema

maskil

Karkariż
Birżebbuġi
Bormliż
Għajnselmiż
Seraċin
Dingli
Balzani
Għargħuri
Għaxqi
Koppi
Lijan
Ħalluqi
Qormi
Safi
Tarxiniż
Żabbari
Żebbuġi
Belti
Vittorjosan
Fguri
Fontaniż
Furjaniż
Gudjan
Gżirjan
Ħamruniż
Kalkariż
Marsi
Mellieħi
Mosti
Munxari
Qali
Qrendi
Naduri
Naxxari
Rabti
Rabti
Siġġiewi
mis-Swieqi
Xagħri
Xewki
Xgħajri
Żebbuġi
Żejtuni
Żurrieqi
Għarbi
Għasri
mill-Iklin
Mdini
Mġarri
Mqabbi
Misidjan
Mtarfi
Senglean
Skali
Xlukkajr
Pawlist
Pembrokejan
Ġiljaniż
Ġwanniż
Lawrenzjan
Pawlin
minn Sta Luċija
Vendriż
Kerċmi
Sannati
minn Ta’ Xbiex
minn Tal-Pietà
Slimiż

femminil

Karkariża
Birżebbuġija
Bormliża
Għajnselmiża
Seraċina
Dinglija
Balzanija
Għargħurija
Għaxqija
Koppija
Lijana
Ħalluqija
Qormija
Safija
Tarxiniża
Żabbarija
Żebbuġija
Beltija
Vittorjosana
Fgurija
Fontaniża
Furjaniża
Gudjana
Gżirjana
Ħamruniża
Kalkariża
Marsija
Melliħija
Mostija
Munxarija
Qalija
Qrendija
Nadurija
Naxxarija
Rabtija
Rabtija
Siġġiwija
mis-Swieqi
Xagħrija
Xewkija
Xgħajrija
Żebbuġija
Żejtunija
Żurriqija
Għarbija
Għasrija
mill-Iklin
Mdinija
Mġarrija
Mqabbija
Misidjana
Mtarfija
Sengleana
Skalija
Xlukkajra
Pawlista
Pembrokejana
Ġiljaniża
Ġwanniża
Lawrenzjana
Pawlina
minn Sta Luċija
Vendriża
Kerċmija
Sannatija
minn Ta’ Xbiex
minn Tal-Pietà
Slimiża

Lokalità

Birkirkara
Birżebbuġa
Bormla
Għajnsielem
ĦAttard ²
Ħad-Dingli
Ħal Balzan
Ħal Għargħur
Ħal Għaxaq
Ħal Kirkop
Ħal Lija
Ħal Luqa
Ħal Qormi
Ħal Safi ²
Ħal Tarxien
Ħaż-Żabbar
Ħaż-Żebbuġ
Il-Belt Valletta
Il-Birgu ²
Il-Fgura
Il-Fontana ¹
Il-Furjana
Il-Gudja
Il-Gżira
Il-Ħamrun
Il-Kalkara
Il-Marsa
Il-Mellieħa
Il-Mosta
Il-Munxar
Il-Qala
Il-Qrendi
In-Nadur
In-Naxxar
Ir-Rabat
Ir-Rabat, Għawdex
Is-Siġġiewi
Is-Swieqi
Ix-Xagħra
Ix-Xewkija
Ix-Xgħajra
Iż-Żebbuġ
Iż-Żejtun
Iż-Żurrieq
L-Għarb
L-Għasri
L-Iklin
L-Imdina
L-Imġarr
L-Imqabba
L-Imsida
L-Imtarfa
L-Isla
Marsaskala ¹
Marsaxlokk
Paola ¹
Pembroke
San Ġiljan
San Ġwann
San Lawrenz
San Pawl il-Baħar
Santa Luċija
Santa Venera
Ta Kerċem
Ta’ Sannat
Ta’ Xbiex
Tal-Pietà
Tas-Sliema

plural

Karkariżi
Birżebbuġin
Bormliżi
Għajnselmiżi
Seraċini
Dinglin
Balzanin
Għargħurin
Għaxqin
Koppin
Lijani
Ħalluqin
Qriema
Safin
Tarxiniżi
Żabbarin
Żebbuġin
Beltin
Vittorjosani
Fgurin
Fontaniżi
Furjaniżi
Gudjani
Gżirjani
Ħamruniżi
Kalkariżi
Marsin
Melliħin
Mostin
Munxarin
Qalin
Qrendin
Nadurin
Naxxarin
Rabtin
Rabtin
Siġġiwin
mis-Swieqi
Xagħrin
Xewkin
Xgħajrin
Żebbuġin
Żwieten
Żrieraq
Għarbin
Għasrin
mill-Iklin
Mdinin
Mġarrin
Mqabbin
Misidjani
Mtarfin
Sengleani
Skalin
Xlukkajri
Pawlisti
Pembrokejani
Ġiljaniżi
Ġwanniżi
Lawrenzjani
Pawlini
minn Sta Luċija
Vendriżi
Kerċmin
Sannatin
minn Ta’ Xbiex
minn Tal-Pietà
Slimiżi

Bl-Ingliż

Birkirkara
Birżebbuġa
Cospicua
Għajnsielem
ĦAttard
Ħad-Dingli
Ħal Balzan
Ħal Għargħur
Ħal Għaxaq
Ħal Kirkop
Ħal Lija
Ħal Luqa
Ħal Qormi
Ħal Safi
Ħal Tarxien
Ħaż-Żabbar
Ħaż-Żebbuġ
Valletta
Vittoriosa
Fgura
Fontana
Floriana
Gudja
Gżira
Ħamrun
Kalkara
Marsa
Mellieħa
Mosta
Munxar
Qala
Qrendi
Nadur
Naxxar
Rabat, Malta
Victoria
Siġġiewi
Swieqi
Xagħra
Xewkija
Xgħajra
Żebbuġ, Gozo
Żejtun
Żurrieq
Għarb
Għasri
Iklin
Mdina
Mġarr
Mqabba
Msida
Mtarfa
Senglea
Marsaskala
Marsaxlokk
Paola
Pembroke
St Julian’s
San Ġwann
San Lawrenz
St Paul’s Bay
Santa Luċija
Santa Venera
Ta Kerċem
Ta’ Sannat
Ta’ Xbiex
Tal-Pietà
Tas-Sliema

¹ L-ismijiet ‘It-Triq tal-Għajn’ (fil-liġi ‘Il-Fontana’), ‘Wied il-Għajn’ (fil-liġi ‘Marsaskala’) u ‘Raħal Ġdid’ (fil-liġi ‘Paola’) mhumiex ismijiet legali, iżda fit-taħdit jintużaw ħafna. Dawn l-ismijiet sbieħ bi storja twila xorta għandna nibqgħu nużawhom fil-kitba bil-Malti ħalli ma jintilfux.

² Għan-nies minn Ħ’Attard, ngħidu wkoll Saraċin, Saraċina u Saraċini. Għan-nies minn Ħal Safi, il-femminil jista’ jkun ukoll Ħalsafija u l-plural Ħalsafin. Għan-nies mill-Birgu, ngħidu wkoll Ġirbi, Ġirbija u Ġirbin.

Pin It on Pinterest