<

In-numri man-nom u t-t marbuta

06.02.2024

In-numri man-nom u t-t marbuta: tnejn-żewġ-żewġt (ġiex/ġixt jintużaw ukoll minflok żewġ(t)), tlieta-tliet-tlett (jew tlitt), erbgħa-erba’-erbat, ħamsa-ħames-ħamest, sitt-sitt-sitt, sebgħa-seba’-sebat, tmienja-tmien-tmint, disgħa-disa’-disat u għaxra-għaxar-għaxart.

Pin It on Pinterest