<

In-numri minn ħdax sa dsatax

08.05.2024

Minn ħdax sa dsatax inżidu "-il" u n-nom fis-singular: ħdax il-siġra, tnax-il ktieb, tlettax-il karozza, erbatax-il lapes, ħmistax-il tifla, sittax-il umbrella, sbatax-il ktieb, tmintax-il tieqa u dsatax-il fjura. Niktbu wkoll "kemm-il darba". Mela ta' min iżomm f'moħħu li "-il" mhix artiklu! Jekk in-numru tiktbu bħala ċifra, mela niktbu 11-il siġra 🌳, 12-il ktieb 📚, eċċ.

Pin It on Pinterest